PYRANTEL

5 hodnocení
 

Širokospektrální odčervovací pasta pro koně

Dostupnost Skladem (34 ks)
Cena 239,13 Kč bez DPH
275 Kč    
Kód produktu 662
Kategorie Odčervovací přípravky
 

* účinná látka Pyranteli embonas

  • perorální pasta k potlačení a léčbě infekcí vyvolaných dospělci malých a velkých strongylidů, roupů, škrkavek a tasemnic u koní
  • obsah jednoho aplikátoru je určen k ošetření koně o hmotnosti 600 kg
  • velmi účinný proti nejčastější tasemnici koní Anoplocephala perfoliata a malým strongylidům rezistentním vůči fenbendazolu a ivermektinu
  • pastu lze aplikovat plemenným hřebcům, březím a laktujícím kobylám a hříbatům ve věku od čtyř týdnů
  • optimální pro rotaci přípravků v rámci dehelmintizačního programu
  • OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

  Léčivá látka:Pyranteli embonas 35 g/100g 

INDIKACE:  Potlačení a léčba infekcí vyvolaných dospělci malých a velkých strongylidů, roupů, škrkavek a tasemnic u koní.

Pyrantel-embonát je širokospektrální anthelmintikum s rozsahem působení:

velcí strongylidé: Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus

malí strongylidé: Trichonema spp. (Cyathostomes), Triodontophorus spp.

roupi: Oxyuris equi

škrkavky: Parascaris equorum

tasemnice: Anoplocephala perfoliata

KONTRAINDIKACE:  Nepoužívejte u hříbat mladších než 4 týdny. Nepoužívejte u výrazně oslabených zvířat.Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Pyrantel-embonát je bezpečný pro koně od 4 týdnů věku, včetně kojených mláďat, březích klisen a chovných hřebců. U hříbat napadených velkým množstvím škrkavek (Parascaris equorum) může pří léčbě dojít k ucpání tenkého střeva, přičemž symptomy (kolika) se mohou projevit již za 30 minut po podání přípravku.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT:  Koně.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ:  

Perorální podání.

Jeden aplikátor obsahuje 10,5 g pyrantel-embonátu ve 30 g pasty.

Potlačení a léčba strongylózy, oxyurózy a paraskariózy:

Doporučená dávka je 19 mg pyrantelu-embonátu/kg ž.hm., což odpovídá 4,75 g pasty na 100 kg ž.hm.

Jeden dílek na stupnici odpovídá dávce na 100 kg ž. hm. koně.

Dávkovací schéma:

  • hříbata (staří 1-8 měsíců): 1 dávka (4,75 g pasty) na 100 kg ž. hm. každé 4 týdny.
  • koně (starší 8 měsíců): 1 dávka (4,75 g pasty) na 100 kg ž. hm. každých 6-8 týdnů. V období pastevní sezóny se dávka podává každých 4-6 týdnů. Při přesunu koně na pastvu po zazimování vždy podejte 1 dávku pasty 3-4 dny před vypuštěním na pastvu.
  • kojící klisny: prokázalo se, že redukce infestace strongyly u sajících hříbat během pastevní sezóny může být dosaženo použitím „čistých“ pastvin (přemístění koní nebo nevypásání koňmi v předchozím roce), podáním přípravku kojícím klisnám 3-4 dny před přemístěním a dále opakovaně v intervalu 2-4 týdny až do konce podzimu. Ideální je vypuštění klisen s hříbaty na „čisté“ pastviny nebo, není-li to možné, oddálení jejich přemístění do června.
Potlačení a léčba anoplocefalózy:

Doporučená dávka je 38 mg pyrantel-embonátu/kg ž.hm., což odpovídá 9,5 g pasty na 100 kg ž. hm.

Dva dílky na stupnici odpovídají dávce na 100 kg. ž. hm. koně.

V případě potřeby aplikaci opakujte za 6 týdnů

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ: Před započetím léčby je třeba co nejpřesněji stanovit hmotnost zvířete. Aplikátor je třeba přizpůsobit vypočítané dávce nastavením kroužku na příslušnou značku na pístu.

Držte píst stříkačky, rýhovaný dávkovací kroužek posuňte po pístu šroubováním tak, aby spodní hrana kruhu byla v zákrytu s ryskou požadované hmotnosti. Ujistěte se, že kůň nemá v tlamě žádné zbytky potravy. Odstraňte uzávěr aplikátoru, vložte jej do tlamy koně v mezizubním prostoru a naneste pastu na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte hlavu koně a ujistěte se, že kůň dávku spolkl.

OCHRANNÁ LHŮTA: Nepoužívat u koní, jejichž mléko a maso je určeno pro lidský konzum.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ:  Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání

Uchovávejte v suchu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce.

DALŠÍ INFORMACE:

Způsob účinku:Pyrantel-embonát je širokospektré anthelmintikum, patří do skupiny tetrahydropyrimidinových anthelmintik. Mechanismus účinku pyrantelu spočívá ve vyvolání spastické paralýzy. Pyrantel je cholinergní agonista, působí jako excitační neurotransmiter na nikotinergních receptorech ve svalových buňkách parazita. Vazbou na receptory dochází k depolarizaci neuromuskulárních spojů, což vede ke kontrakci muskulatury (stav je obdobný kontrakci po působení acetylcholinu) až rozvinutí spastické paralýzy. Působením pyrantelu nedochází k úhynu parazita, z těla hostitele je vyloučen v živém stavu.

Pyrantel-embonát má široké spektrum účinku. Zahrnuje aktivitu proti významným endoparazitům koní, jako jsou velcí a malí strongylidé, roupi, škrkavka koňská a tasemnice.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:  Stejný aplikátor by měl být u dvou různých zvířat použit pouze, pokud jsou obě zvířata zdravá a ve společném výběhu nebo jsou ve stejných prostorech a v přímém kontaktu.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

BALENÍ:  1 aplikátor 30 g